Slovenský rybársky zväz MO Bytča

IČO: 31937187
DIČ: 2020620745

Červeňanského 546/18
014 01 Bytča
admin@mosrzbytca.sk


Členovia výboru MO

Stanislav Sádecký

- predseda

Ing. Ľuboš Korec

- tajomník

Tibor Bubla

- podpredseda

Ing. Roman Ščury

- pokladník

Viktor Bielik

- hlavný hospodár

Marek Horčička

- zástupca hospodára

Peter Horčička

- práca s mládežou

Peter Novosad

- člen

 

Členovia KRK

JUDr. Jaroslav Tomek

- predseda

Ing. František Hodoník

- člen

Marek Lukáč

- člen