Termín konania jesenných rybárskych pretekov je stanovený
na nedeľu 6. 10. 2019 na VN Šurabka.

Predpredaj lístkov bude v rybárskom dome v dňoch:

1. 10. 2019

15:00 - 17:00

Štartovné je 7 €, maximálny počet pretekárov je 130. Čísla lovného miesta sa budú losovať ráno na mieste.

Technické pokyny:

                            - počas prvých dvoch hodín preteku ja zakázané kŕmiť
                            - lov povolený len na jednu udicu (lov na prívlač a rybku je zakázaný)
                            - bodované sú všetky druhy rýb okrem belice nasledovne:
                            - ryby, ktoré majú stanovenú lovnú mieru zákonom, sa bodujú iba

                              po dosiahnutí tejto miery

- pstruh 1 cm = 10 bodov
- kapor 1 cm = 10 bodov
- šťuka 1 cm = 10 bodov
- zubáč 1 cm = 10 bodov
- ostatné druhy rýb 1 cm =   1 bod

                            - pretekár si môže ponechať jednu s nasledujúcich variantov:

> 4 ks pstruha
> 2 ks pstruha a 1 ks kapra
> 2 ks kapra

                            - úlovky je zakázané po privlastnení si, resp. po ich zasieťkovaní V Y M I E Ň A Ť !!!

Program:

06:30 - 07:30 hod.

prezentácia, losovanie lovných miest

07:30 - 11:30 hod.

preteky

11:30 - 11:45 hod.

bodovanie

11:50 hod.

vyhlásenie výsledkov

                            Riaditeľ pretekov: Stanislav Sádecký, hlaný rozhodca: Ing. Ľuboš Korec
                            Bodovacia komisia:
Viktor Bielik, Ing. Ladislav Kováčik, Peter Horčička

Počas pretekov je zákaz lovu na všetkých revíroch MO SRZ Bytča pre členov MO SRZ Bytča !!!