Termín konania rybárskych pretekov detí
bol stanovený na sobotu 25. 5. 2019 na VN Kadurka.